Chức năng cho phép kiểm tra tối đa 20 tên miền cùng lúc. Vui lòng nhập các tên miền cần kiểm tra vào ô dưới, mỗi tên miền một dòng - không cần nhập www. hoặc http:// ở phía trước.

TLD Năm Chưa có tên miền Chuyển nhà đăng ký Gia hạn
com 1 220,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
net 1 250,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
org 1 280,000 đ 280,000 đ 280,000 đ
biz 1 280,000 đ 280,000 đ 280,000 đ
info 1 200,000 đ 200,000 đ 200,000 đ
tv 1 900,000 đ 900,000 đ 900,000 đ
mobi 1 450,000 đ 450,000 đ 450,000 đ
co 1 750,000 đ 750,000 đ 750,000 đ
vn 1 750,000 đ 0 đ 450,000 đ
com.vn 1 630,000 đ 0 đ 330,000 đ
net.vn 1 700,000 đ 0 đ 350,000 đ
org.vn 1 700,000 đ 0 đ 350,000 đ
edu.vn 1 400,000 đ 0 đ 200,000 đ
gov.vn 1 400,000 đ 0 đ 200,000 đ
us 1 250,000 đ 200,000 đ 200,000 đ
top 1 100,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
me 1 600,000 đ 600,000 đ 600,000 đ
site 1 100,000 đ 100,000 đ 100,000 đ
xyz 1 280,000 đ 280,000 đ 280,000 đ