Chuỗi kết nối với database trong hosting Windows Khi kết nối với database SQL SERVER thường khách hàng sẽ thắc mắc. Để khai báo kết nối database cho hosting...
Hướng dẫn sử dụng plesk windows hosting Để thuận tiện cho viện cài đặt cấu hình trên hosting windows đối với khách hàng sử dụng code asp.net chúng tôi xin mô tả...
Hướng dẫn plesk reseller tạo hosting Bước 1: login vào tài khoản Plesk hosting Reseller được sieutocviet.com cung cấp : http://115.84.182.60:8880...
Cài đặt ssl trên hosting plesk Để cài đặt SSL tùy theo một số website thông dụng như Apache, Nginx, IIS… bạn sẽ cần 4 file sau: – Key file/Public...