Hosting Linux sử dụng Cpanel Directadmin Plesk cho wordpress và windows

Linux hosting là gói dịch vụ hosting được triển khai trên nền tảng cấu hình và tối ưu trên Centos và ổ cứng SSD và windows có gì khác nhau.

Gọi điện
SMS
 Tech
 Sales