Hướng dẫn add tên miền có dấu vào cpanel hosting Mặc định hệ thống hosting Linux (Cpanel) , khi quý khách đang sở hữu 1 tên miền tiếng việt (tên miền có dấu), khi thực...
Tạo cpanel hosting trên WHM  II.Tạo Package Bước đầu tiên để sử dụng Reseller và tạo nhiều hosting trên cPanel thì ta phải khởi tạo Package....