Bài viết này cung cấp tin tức về cách liên kết với máy chủ website khác duyệt y giao thức SSH (Secure Shell).

Giao thức SSH tặng phép bạn kết nối với một máy chủ website khác duyệt y giao diện dòng lệnh (CLI). Bạn có lẽ tiêu dùng giao thức này để quản lý từ xa máy chủ của mình và làm các tác vụ khác.

Ssh hosting

Cpanel ssh

Cpanel ssh là giao thức liên kết hosting từ xa, đưa cho phép quý khách kiểm soát và đổi mới content qua các dòng lệnh. Siêu Tốc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể khách hàng tiêu dùng câu lệnh trên Cpanel SSH để thao tác cần phải bạn cần phải có kiến thức về Linux. Các bước thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào Hosting giá rẻ Cpanel của bạn được nhà phân phối gửi quyền quản trị.

Bước 2: Dưới mục security chọn vào phần SSH Access. Cpanel ssh Bước 3: Chọn vào mục manage SSH keys ở Cpanel ssh. Cpanel ssh

Bước 4: Click + Generate a New Key.
Cpanel ssh
Bước 5: Tạo key.
Tại phần này bạn khai báo các tin tức của key:
Key name: mặc định
Key password: Bạn đặt password đưa cho key này bao gồm ký tự thường xuyên, ký tự hoa, ký tự đặc trưng và số để có được yêu cầu bảo mật cao.
Reenter password: nhập lại password ở trên một lần nữa.
Sau đó nhấn Generate Key
Cpanel ssh
Cpanel ssh
Bước 6: Authorize SSH Key để log in vào hosting doanh nghiệp.
Sau khi quay lại Manage SSH Keys quý khách click vào Manage trong phần public keys như hình dưới.
Cpanel ssh

5/5 - (1 bình chọn)

Cách Ssh hosting - Thực hiện các câu lệnh trên máy chủ cpanel ssh

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.com/vn)

Trải qua 3 năm kinh nghiệm Laravel 6 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp đẩy top, Kinh doanh online tối ưu nhất cho công ty.
Hiện là trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post