Đang có hơn phổ biến mã nguồn mở để tăng trưởng các web site thương nghiệp điện tử 1 chế độ đơn giản dễ dàng và Magento là một trong số người search việc tiêu nhất. Vậy Magento là gì? Nếu bạn là code sẵn viên Magento thì được xem làm gì?

Magento

Magezon

Magezon làm nền móng data MySQL hoặc MariaDB, tiếng nói code sẵn PHP và các bộ phận của Zend Framework. Nó dùng các quy ước về code sẵn hướng đối tượng quý khách và kiến ​​trúc mã sản phẩm–lượt xem–controller (MVC). Magento cũng thực hiện quy mô entity-attribute–value để lưu trữ data. Không những thế, Magezon 2 đang ra mắt quy mô mã sản phẩm-View-View cho mã front-end của chính nó bằng biện pháp làm thư viện Knockout.js của JavaScript Magezon. magenzone

My cnf

My cnf bắt đầu:

[mysqld]

datadir=/var/lib/mysql socket=/var/lib/mysql/mysql.

sock user=mysql

#innodb settings innodb_log_file_size=100M innodb_additional_mem_pool_size=20M innodb_flush_log_at_trx_commit=2 innodb_lock_wait_timeout=1800 innodb_buffer_pool_size=20G

#other vars net_read_timeout=120

skip-locking skip-name-resolve table_cache=2048

thread_cache_size=16 back_log=100

max_connect_errors=10000 open-files-limit=20000

interactive_timeout=3600

wait_timeout=1800

max_connections=200

key_buffer_size=1G

connect_timeout=120

#skip-name-resolve max_allowed_packet=16M

tmp_table_size=64M

max_heap_table_size=64M

query_cache_size=256M

sort_buffer_size=1M

read_buffer_size=1M

read_rnd_buffer_size=8M

join_buffer_size=3Mold_passwords=1

Đối với vps Centos

vi /etc/my.cnfsave lại sau đó service mysql restart
5/5 - (1 bình chọn)

Magento công dụng gì - Cải thiện hiệu suất my.cnf cho magento

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.com/vn)

Với hơn 6 năm kinh nghiệm Drupal 7 năm kinh nghiệm trong quản trị web site tư vấn giải pháp Seo top, Marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện làm quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post