Đang sở hữu hơn đa dạng mã nguồn mở để phát triển các web thương nghiệp điện tử 1 hình thức đơn giản và dễ dàng và Magento là một trong số người tìm việc tiêu nhất. Vậy Magento là gì? Nếu bạn là lập trình sẵn viên Magento thì được xem thực hiện gì?

Magento

Magezon

Magezon làm nền móng dữ liệu MySQL hoặc MariaDB, tiếng nói lập trình sẵn PHP và các bộ phận của Zend Framework. Nó dùng các quy ước về lập trình sẵn hướng đối tượng khách hàng và kiến ​​trúc mã sản phẩm–lượt xem–controller (MVC). Magento cũng làm quy mô entity-attribute–value để lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, Magezon 2 đang ra mắt quy mô mã sản phẩm-View-View cho mã front-end của chính nó bằng phương pháp thực hiện thư viện Knockout.js của JavaScript Magezon. magenzone

5/5 - (1 bình chọn)

Magento ý nghĩa gì - Nâng cấp hiệu suất my.cnf cho magento

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.com/vn)

Có hơn 5 năm kinh nghiệm Drupal 6 năm thực chiến trong quản trị web site tư vấn giải pháp đẩy top, Marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện đang là leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post