Đang có hơn nhiều mã nguồn mở để tăng trưởng các website thương nghiệp điện tử 1 chế độ đơn giản và Magento là một trong số người tìm việc tiêu nhất. Vậy Magento là gì? Nếu bạn là lập trình sẵn viên Magento thì được xem làm gì?

Magento

Magezon

Magento thực hiện nền móng dữ liệu MySQL hoặc MariaDB, tiếng nói lập trình sẵn PHP và các bộ phận của Zend Framework. Nó dùng các quy ước về lập trình sẵn hướng đối tượng người mua và kiến ​​trúc mã sản phẩm–lượt xem–controller (MVC). Magento cũng thực hiện quy mô entity-attribute–value để lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, Magento 2 đang ra mắt quy mô mã sản phẩm-View-View cho mã front-end của chính nó bằng phương pháp thực hiện thư viện Knockout.js của JavaScript.

magenzone

My cnf

[mysqld] datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql#innodb settings
innodb_log_file_size=100M
innodb_additional_mem_pool_size=20M
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
innodb_lock_wait_timeout=1800
innodb_buffer_pool_size=20G#other vars
net_read_timeout=120
skip-locking
skip-name-resolve
table_cache=2048
thread_cache_size=16
back_log=100
max_connect_errors=10000
open-files-limit=20000
interactive_timeout=3600
wait_timeout=1800
max_connections=200
key_buffer_size=1G
connect_timeout=120

#skip-name-resolve
max_allowed_packet=16M
tmp_table_size=64M
max_heap_table_size=64M
query_cache_size=256M
sort_buffer_size=1M
read_buffer_size=1M
read_rnd_buffer_size=8M
join_buffer_size=3M

old_passwords=1

Đối với vps Centos

vi /etc/my.cnfsave lại sau đó

service mysql restart

5/5 - (1 bình chọn)

Magento là gì - Tối ưu hiệu suất my.cnf cho magento

Lê Trương Tấn Lộc (Website: sieutocviet.com/vn)

Với hơn 3 năm kinh nghiệm Python / PHP / CSS / JS / WORDPRESS, 5 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Chuyên viên tư vấn sản phẩm: Hosting, Email doanh nghiệp, VPS, App web design.

Hiện đang là trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post