Dkim email

Bản chất của DKIM là một phương thức để xác minh, chứ không phải là phương thức để chống Spam. Vì DKIM sở hữu hỗ trợ tính năng ngăn chặn thư giả mạo, lừa đảo hay nắm tới chứa code bẩn, nên tất cả người có thể nghĩ dkim email chính là để chống Spam. DKIM hoạt động 2 phần riêng biệt: chữ ký và xác minh. Một trong số chúng khả năng cao được xử lý bởi một module của tác nhân chuyển thư (MTA). tùy theo chương trình Mail server khác nhau thì sẽ sở hữu những hướng dẫn cụ thể khác nhau về cấu hình DKIM. đơn giản hơn, có một khóa riêng được mã hóa trong tiêu đề của email gửi đi. Và nắm tới một khóa công khai được khai báo trong bản ghi DNS của tên miền và máy chủ nhận. Nhờ đó, việc giải mã chữ ký sẽ được tổng hợp để xác minh tính hợp pháp. xác thực DKIM giúp máy chủ nhận thư, xác nhận thư nhận được đến từ đúng miền. Không phải ai đó mạo danh tên miền đó để gửi thư tặng bạn. Dkim email

Dmarc

Dkim dmarc

Đây là biện pháp xác thực chứ không phải phương pháp chống thư rác. Nhưng vì nắm tới một tính năng bảo đảm thư là thật (địa chỉ người gửi, hoặc ít nhất miền gửi của email là thật) trong khi thực tại phần lớn thư rác là thư giả (mạo danh tên người khác, tên miền khác), cần phải nó được giúp cho chống thư rác. DKIM tiêu dùng chữ ký số để tạo chữ ký số đưa cho email. Máy chủ email tạo chữ ký số bằng cách mã hóa content email và tiêu dùng khóa riêng của miền. Sau đó, máy chủ nhận email sẽ tiêu dùng khóa chung từ bản ghi DKIM trong DNS để giải mã chữ ký số và so sánh với nội dung email để xác minh tính xác thực. DKIM lên kế hoạch cho hai hoạt động riêng biệt chữ ký và xác nhận. Một trong số chúng khả năng cao được quản lý bởi mô-đun đại lý chuyển thư (MTA). như dmarc , dkim dmarc cũng tiêu dùng các bản ghi DNS dưới dạng TXT record với định dạng đặc thù. Danh sách những máy chủ (host) tiêu dùng để gửi email theo tên miền được thông tin trong bảng ghi của DNS dưới dạng bảng ghi tên là TXT. Khi cặp khóa riêng / chung được tạo, khóa chung được thêm vào DNS của tên miền của bạn. Dkim dmarc

5/5 - (1 bình chọn)

Dkim phòng tránh không đáng tin qua email - Dmarc email record check

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.com/vn)

Với hơn 4 năm thực chiến Drupal 6 năm kinh nghiệm trong quản lý web site tư vấn giải pháp đẩy top, Marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện đang là trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post