DNS miễn phí

Dynamic DNS (còn được gọi là DDNS hoặc DynDNS) là một dịch vụ để ánh xạ tên miền Internet tới một máy tính có địa chỉ IP động
DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là hệ thống phân giải tên được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hệ thống tên miền (DNS) là một hệ thống đặt tên theo thứ tự cho máy vi tính, dịch vụ, hoặc bất kỳ nguồn lực tham gia vào Internet. Nó liên kết nhiều thông tin đa dạng với tên miền được gán cho những người tham gia. Quan trọng nhất là, nó chuyển tên miền có ý nghĩa cho con người vào số định danh (nhị phân), liên kết với các trang thiết bị mạng cho các mục đích định vị và địa chỉ hóa các thiết bị khắp thế giới.

Phép tương thường được sử dụng để giải thích hệ thống tên miền là nó phục vụ như một “Danh bạ điện thoại” để tìm trên Internet bằng cách dịch tên máy chủ máy tính thành địa chỉ IP.

Ví dụ: sieutocviet.com dịch thành 103.57.211.100
Khi đó tên miền sieutocviet.com sẽ dễ nhớ hơn các địa chỉ IP là 103.57.211.100 (IPv4).

DNS sieutocviet có gì?

DNS trung gian tên miền hoàn toàn miễn phí tại Sieutocviet


Làm sao để sử dụng DNS tại Sieutocviet?

    Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Sieutocviet, nếu chưa có tài khoản có thể dễ dàng đăng ký.
    Bước 2: Đăng ký tên miền và sử dụng tính năng DNS miễn phí kèm theo trên menu quản lý để tiến hành thêm tên miền theo hướng dẫn.
    Bước 3: Trỏ nameservers của tên miền hiện tại về 2 nameservers mới là dns1.sieutocviet.com (103.57.210.149) và dns1.sieutocviet.com (103.3.247.56)
 
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech