Woocommerce wordpress function.php hay giúp tùy biến

Tùy chỉnh function.php trong WordPress khá đơn giản, bạn chỉ việc tìm file function.php của theme đang sử dụng và thêm code vào đó

Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech