Hướng dẫn cách tạo thiết kế 1 website học làm bằng wordpress cơ bản

Hướng dẫn cách tạo thiết kế 1 website học làm bằng wordpress cơ bản tin tức bán hàng một cách dễ dàng và nhanh nhất để có một website đưa lên mạng internet.