Để thực hiện chúng ta cần phải biết 1 số câu lệnh ssh nhất định và có trong tay 1 tools để gõ lệnh SSH như Putty, OpenSSh, SSH Secure Shell,…

Ssh comman

Cmd ssh

Sau đây là 1 số lệnh cmd ssh cơ bản:

1. Liệt kê danh sách hầu hết các email có trong queue

exim -bp
2. Đếm Số lượng các mail đang trong queue

exim -bpc
3. Đếm Số lượng các mail đang ở Tình trạng Frozen (bị nhận dạng là spam)

exim -bpr | grep frozen | wc -l
4. Xem thông tin tổng quát về các email trong queue

exim -bp | exiqsumm
5. Kiểm tra hành động hiện thời của exim

exiwhat
6. Force để run queue

exim -q -v
7. Force run queue để gửi các email trong local

exim -ql -v
8. Xem header của 1 mail nào đó

exim -Mvh
9. Xem nội dung của 1 mail nào đó

exim -Mvb
10. Xóa hầu hết các mail đang ở tình trạng frozen

exiqgrep -z -i | xargs exim -Mrm
11. Xóa hầu hết các mail đã nằm trong queue vượt trên 1 khoảng thời kì được định

exiqgrep -o <thời kì=””> -i | xargs exim -Mrm

trong đó <thời kì=””> là số giây tối đa mà các email đã chờ trong queue, nếu email nào đã chờ quá <thời kì=””> sẽ bị xóa đi.

Ping ssh

Ví dụ lệnh ping SSH sau đây sẽ xóa hầu hết email đã chờ quá 1 ngày:

exiqgrep -o 86400 -i | xargs exim -Mrm
12. Xóa hầu hết email được gửi đi từ 1 domain hay 1 account nào đó

exiqgrep -f <người g=””> -i | xargs exim -Mrm

trong đó <người g=””> là 1 chuỗi (string) sẽ được so sánh với thông tin về người gửi ($header_from) trong header của email, nếu ưa thích sẽ bị xóa đi. Ví dụ lệnh SSH sau sẽ xóa đi hầu hết email đang chờ trong queue để gửi đi của account sales@abc.com

exiqgrep -f sales@abc.com -i | xargs exim -Mrm
13. Xóa hầu hết email gửi đến 1 domain hay 1 account nào đó

exiqgrep -r <người nh=””> -i | xargs exim -Mrm

trong đó <người nh=””> là 1 chuỗi (string) sẽ được so sánh với thông tin về người nhận( $header_to) trong header của email, nếu ưa thích sẽ bị xóa đi. Ví dụ lệnh SSH sau sẽ xóa đi hầu hết email đang chờ được gửi từ các email có chữ “info”

exiqgrep -f info -i | xargs exim -Mrm</người></người></người></người></thời></thời></thời>

5/5 - (1 bình chọn)

SSH command queue exim - Ping cmd ssh cơ bản

Lê Trương Tấn Lộc (Website: sieutocviet.com/vn)

Với hơn 3 năm kinh nghiệm Python / PHP / CSS / JS / WORDPRESS, 5 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Marketing tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Chuyên viên tư vấn sản phẩm: Hosting, Email doanh nghiệp, VPS, App web design.

Hiện đang là trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post