Để thực hiện chúng ta nên biết 1 số câu lệnh ssh nhất định và sở hữu trong tay 1 tools để gõ lệnh SSH như Putty, OpenSSh, SSH Secure Shell,…

Ssh comman

Cmd ssh

Sau đây là 1 số lệnh cmd ssh cơ bản:

1. Cmd ssh liệt kê danh sách hầu hết các email có trong queue exim -bp

2. Đếm số lượng các mail đang trong queue exim -bpc

3. Đếm số lượng các mail đang ở tình hình Frozen (bị nhận dạng là spam) exim -bpr

5/5 - (1 bình chọn)

SSH command queue exim cơ bản - Ping cmd ssh cơ bản dễ hiểu

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.com/vn)

Với hơn 4 năm thực chiến CSS, JS 7 năm thực chiến trong quản lý web site tư vấn giải pháp đẩy top, Digital marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện đang là leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post