Hướng dẫn tạo plugin cho wordpress

Hướng dẫn tạo plugin cho wordpress, Đầu tiên bạn truy cập vào mục "wp-content/plugins", tạo thêm một thư mục chứa plugin của bạn ví dụ: " fr-mybook"

Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech