II.Tạo Package

Bước đầu tiên để sử dụng Reseller và tạo nhiều hosting trên cPanel thì ta phải khởi tạo Package.

- Bước 1: Truy cập đến WHM bằng đường dẫn : http://dia_chi_ip:2086


    Disk Quota: Dung lượng gói
    Monthly Bandwith: Băng thông trong một tháng , giá trị này sẽ reset sau mỗi đầu tháng
    Max FTP Account: Số tài khoản FTP tối đa
    Max Email Account: Số tài khoản Email tối đa
    Max Quota per Email Address: Dung lượng tối đa cho từng account email
    Max Email List: Danh sách mail tối đa
    Max Databases: Số Databases tối đa
    Max Sub Domains: Số Sub Domain tối đa
    Max Parked Domains: Số Parked Domains tối đa
    Max Addon Domains: Số Addon Domains tối đa

- Bước 4: Kế tiếp ta nhấn Add đê tiến hành tạo Package

- Bước 1: Chọn Create a New Account trong danh sách menu

- Bước 2: Điền các thông tin cần thiết của tài khoản cần khởi tạo Host

- Bước 3: Chọn Package cho Host này.

- Bước 4: Nhấn Create để khởi tạo tài khoản

 


Rated: 3.0/5 - (10 phiếu)
2019-06-27
2018-10-19