Tạo cpanel hosting trên WHM

Tạo cpanel hosting trên WHM
 II.Tạo Package

Bước đầu tiên để sử dụng Reseller và tạo nhiều hosting trên cPanel thì ta phải khởi tạo Package.

- Bước 1: Truy cập đến WHM bằng đường dẫn : http://dia_chi_ip:2086






    Disk Quota: Dung lượng gói
    Monthly Bandwith: Băng thông trong một tháng , giá trị này sẽ reset sau mỗi đầu tháng
    Max FTP Account: Số tài khoản FTP tối đa
    Max Email Account: Số tài khoản Email tối đa
    Max Quota per Email Address: Dung lượng tối đa cho từng account email
    Max Email List: Danh sách mail tối đa
    Max Databases: Số Databases tối đa
    Max Sub Domains: Số Sub Domain tối đa
    Max Parked Domains: Số Parked Domains tối đa
    Max Addon Domains: Số Addon Domains tối đa

- Bước 4: Kế tiếp ta nhấn Add đê tiến hành tạo Package





- Bước 1: Chọn Create a New Account trong danh sách menu

- Bước 2: Điền các thông tin cần thiết của tài khoản cần khởi tạo Host

- Bước 3: Chọn Package cho Host này.

- Bước 4: Nhấn Create để khởi tạo tài khoản





 
CSKH 24/7
028.66828299
Kỹ thuật
0968592399
Tư vấn
0919383299
Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech