Tạo cpanel hosting trên WHM

Tạo cpanel hosting trên WHM
 II.Tạo Package

Bước đầu tiên để sử dụng Reseller và tạo nhiều hosting trên cPanel thì ta phải khởi tạo Package.

- Bước 1: Truy cập đến WHM bằng đường dẫn : http://dia_chi_ip:2086


    Disk Quota: Dung lượng gói
    Monthly Bandwith: Băng thông trong một tháng , giá trị này sẽ reset sau mỗi đầu tháng
    Max FTP Account: Số tài khoản FTP tối đa
    Max Email Account: Số tài khoản Email tối đa
    Max Quota per Email Address: Dung lượng tối đa cho từng account email
    Max Email List: Danh sách mail tối đa
    Max Databases: Số Databases tối đa
    Max Sub Domains: Số Sub Domain tối đa
    Max Parked Domains: Số Parked Domains tối đa
    Max Addon Domains: Số Addon Domains tối đa

- Bước 4: Kế tiếp ta nhấn Add đê tiến hành tạo Package

- Bước 1: Chọn Create a New Account trong danh sách menu

- Bước 2: Điền các thông tin cần thiết của tài khoản cần khởi tạo Host

- Bước 3: Chọn Package cho Host này.

- Bước 4: Nhấn Create để khởi tạo tài khoản

 
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech