SSL miễn phí Free

SSL miễn phí Free
  1. Bật và cấu hình SSL

ssl-free-directadmin-bkns-2

ssl-free-directadmin-bkns-3

Sau khi xuất hiện màn hình trên nghĩa là việc bật ssl và cấu hình ssl cho tên miền namdangan.xyz đã thành công.

Nếu là trường hợp nếu domain chưa trỏ về đúng IP hosting sẽ báo lỗi như hình dưới:

ssl-free

  1. Bật Symlink từ private_html vào public_html

“Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https”

ssl-free-directadmin-bkns-4

Click Save

  1. Thêm cấu hình rewrite để các truy cập vào http không có SSL hướng tới https có SSL

 

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^dangannam.xyz [NC] RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 RewriteRule ^(.*)$ https://dangannam.xyz/$1 [R,L]

SSL miễn phí | SSL Free


Rated: 3.3/5 - (82 phiếu)
2020-05-28
2018-05-01

Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech