1. Bật và cấu hình SSL
  • Các bạn đăng nhập vào hosting, chọn mục SSL Certificates

  • Trong mục SSL Certificates các bạn chọn lựa chọn thứ 2 và mục Free & automatic certificate from Let’s Encrypt sau đó điền các thông số tên website và email của bạn như hình sau đó kéo xuống dưới cùng và save lại.

ssl-free-directadmin-bkns-2

  • Sau khi save, Let’s Encrypt sẽ kiểm tra xác thực tên miền và hosting của bạn có thực không.

ssl-free-directadmin-bkns-3

Sau khi xuất hiện màn hình trên nghĩa là việc bật ssl và cấu hình ssl cho tên miền namdangan.xyz đã thành công.

Nếu là trường hợp nếu domain chưa trỏ về đúng IP hosting sẽ báo lỗi như hình dưới:

ssl-free

  1. Bật Symlink từ private_html vào public_html
  • Các bạn truy cập vào mục Domain setup trên hosting, chọn domain đang cấu hình ssl và tick vào lựa chọn:

“Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https”

ssl-free-directadmin-bkns-4

Click Save

  1. Thêm cấu hình rewrite để các truy cập vào http không có SSL hướng tới https có SSL
  • Các bạn them đoạn lệnh sau vào file .htaccess trong thư mục public_html của domain đang được cấu hình:

 

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^dangannam.xyz [NC] RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 RewriteRule ^(.*)$ https://dangannam.xyz/$1 [R,L]


Rated: 3.2/5 - (68 phiếu)
2019-06-27
2018-05-01