SSL miễn phí Free

SSL miễn phí Free
  1. Bật và cấu hình SSL

 

 

 

Sau khi xuất hiện màn hình trên nghĩa là việc bật ssl và cấu hình ssl cho tên miền namdangan.xyz đã thành công.

Nếu là trường hợp nếu domain chưa trỏ về đúng IP hosting sẽ báo lỗi như hình dưới:

 

  1. Bật Symlink từ private_html vào public_html

“Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https”

 

Click Save

  1. Thêm cấu hình rewrite để các truy cập vào http không có SSL hướng tới https có SSL

 

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^dangannam.xyz [NC] RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 RewriteRule ^(.*)$ https://dangannam.xyz/$1 [R,L]

SSL miễn phí | SSL Free

Rated: 3.3/5 - (84 phiếu)
2023-01-13
2018-05-01

CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech