1.  SSL là gì ?
SSL được viết tắt bởi chữ Secure Sockets Layer là công nghệ bảo mật được mã hóa giữa máy chủ web server và trình duyệt. Được hoạt động và đảm bảo sự truyền tải giữa các máy chủ tới trình duyệt của người dùng nguyên vẹn. Hiện tại có hàng triệu website trên thế giới sử dụng theo tiêu chuẩn bảo mật SSL, nó giúp bảo vệ dữ liệu trên môi trường internet an toàn nhất.
ssl là gì
2.  Tại sao nên sử dụng SSL ?
 • Khi bạn mua domain để sử dụng những dịch vụ web, email ... Luôn có những khe hở bảo mật, hacker sẽ dựa vào đó sẽ tấn công.
 •  
 • Bảo mật dữ liệu được mã hóa cho tới người nhận đích.
 •  
 • Giữ toàn vẹn dữ liệu không bị thay đổi.
 • Chống chối bỏ việc thực hiện gởi dữ liệu.
3. Lợi ích khi sử dụng SSL ?
 • Xác thực website giao dịch mua bán
 • Nâng cao uy tín cho doanh nghiệp
 • Bảo mật đăng nhập và giao dịch cho khách hàng.
 • Bảo mật các ứng dụng và mail cho server
 • Bảo mật các ứng ụng ảo hóa
 • Bảo mật cho FTP máy chủ
 • Bảo mật cho Control hosting
 • Bảo mật cho việc truyền tải nội bộ
 • Bảo mật cho gateway thanh toán
4. CA là gì ?
CA viết tắt là Certificate Authorit là tổ chức cấp phát chứng chỉ cho doanh nghiệp. Đơn vị cung cấp phải có độ uy tín cao trong việc đóng vai trò bảo mật cho website và người dùng
5. Phân loại chứng chỉ SSL
 • DV-SSL:
DV-SSL viết tắt là Domain Validated SSL, là chứng chỉ dành cho các khách hàng cá nhân với mã hóa cấp độ 1, chủ yếu xác mình sở hữu tên miền và thời gian xác minh nhanh.
 
 • OV-SSL:
OV SSL là chứng chỉ xác minh tổ chức và doanh nghiệp, và xác mình tổ chức và doanh nghiệp đó hoạt động bình thường, tên doanh nghiệp sẽ được hiển thị trên chứng chỉ.
 • EV-SSL:
EV SSL viết tắt bởi Exented Validation SSL là chứng chỉ tin cậy cao nhất cho doanh nghiệp. Chứng chỉ này tuân thủ theo quy tắc của CA-Browser Forum
 
 • Wildcard SSL:
Wildcard SSL dành cho những website có số lượng sub domain nhiều.
 • UC/SAN SSL
Chứng chỉ UC/SAN SSL được thiết kế cho các ứng dụng Communication của Microsoft là giải pháp tiết kiệm cho doanh nghiệp.
  Ngày đăng: