1. Hướng dẫn cách nén file và thư mục trên hosting directadmin

rất dễ dàng với 5 bước như hình bên dưới ( sau khi đăng nhập vào hosting và click vào phần  File Manager

Bước 1 : Bạn có thể chọn file hoặc folder hoặc chọn tất cả tùy vào những thư mục và file bạn cần nén lại.

Bước 2 : Bấm add vào clipboard.

Bước 3 : Nhập tên tệp tin sẽ tạo ra sau khi nén.

Bước 4 : Chọn định dạng muốn nén tar.gz hoặc .zip

Bước 5 : Bấm create.

Ngồi đợi và tải về máy thôi.
 

2. Hướng dẫn cách giải nén trên hosting directadmin

Sau khi upload file .zip lên File Manager bạn bấm vào chữ Extract như hình bên dưới:

 

Ngày đăng: