Việc nén và giải nén trên directadmin đối với khách hàng mới sử dụng dịch vụ Directadmin sẽ cảm thấy bỏ ngỡ, nhưng thực sự rất đơn giản có thể xem hướng dẫn tại hình.

Rated: 2.4/5 - (16 phiếu)
2018-11-21
2018-06-06