Thêm meta description cho WordPress không cần plugin

Thêm meta description cho WordPress không cần plugin

Như các bạn cũng biết, Thẻ Meta Description rất quan trọng để SEO Website, nó giúp các công cụ tìm kiếm lấy được nội dung tóm tắt của trang đó. Nếu bạn đang sử dụng WordPress, có rất nhiều plugin hỗ trợ bạn tạo ra thẻ Meta Description như : Yoast SEO, All in One SEO Packmeta description

Nhưng trong bài viết này, Mình sẽ giúp các Bạn Thêm thẻ Meta Description cho WordPress không cần Plugin một cách đơn giản:

– Bạn mở file Functions.php trong thư mục Theme đang sử dụng và thêm đoạn code bên dưới:

function sieutocviet_meta_description() {
    global $post;
    if ( is_single() ) {
        $des_post = strip_tags( $post->post_content );
        $des_post = strip_shortcodes( $post->post_content );
        $des_post = str_replace( array("n", "r", "t"), ' ', $des_post );
        $des_post = mb_substr( $des_post, 0, 155, 'utf8' );
        echo '' . "n";
    }
    if ( is_home() ) {
         echo ''. "n";
    }
    if ( is_category() ) {
         $des_cat = strip_tags(category_description());
         echo ''. "n";
    }
}
add_action( 'wp_head', 'sieutocviet_meta_description' , 2 );

 
CSKH 24/7
028.66828299
Kỹ thuật
0968592399
Tư vấn
0919383299
Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech