Chúng tôi nhận được cảnh báo bảo mật nguy hiểm đối với các bản Apache version 2.4( từ 2.4.17 đến 2.4.38) đây là lỗi cực kỳ nguy hiểm cho phép kẻ tấn cống có khả năng chiếm quyền root (đặc biệt là các máy chủ sử dụng cho dịch vụ Web Hosting). Lỗi này ảnh hưởng đến các máy chủ sử dụng hệ điều hành Linux đang sử dụng Apache có version 2.4. Hiện đã có bản vá Apache 2.4.39 mới nhất để xử lý lỗi. Quý khách cần update ngay hệ thống để đảm bảo an toàn cho máy chủ của mình.

Áp dụng cho các khách hàng sử dụng VPS triển khai theo template của SIEUTOCVIET

1. Đối với directadmin:
httpd -v
để kiểm tra phiên bản Apache
Nếu chưa được cập nhật Apache 2.4.39 thì chạy các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build apache

 Rated: 3.8/5 - (12 phiếu)
1970-01-01
2019-04-25