Lên TOP Google tạo backlink hiệu quả

Lên TOP Google tạo backlink hiệu quả

1.             Gửi link vào các trang link directory, danh bạ website quan trọng.
2.             Comment trên các trang blog hoặc web có nội dung liên quan bằng một link duy nhất
3.             Đừng bao giờ comment trên những trang nội dung không liên quan
4.             Đừng spam link 2 lần trên một website
5.             Sử dụng những dịch vụ tạo backlink tự động, miễn phí và hữu hiệu bên dưới bài này !

Danh sách mới:

google.com/submityourcontent/
https://google.com/webmasters/tools/submit-url
bing.com/toolbox/submit-site-url
faceseo.vn
bing.com/toolbox/webmaster
activesearchresults.com/addwebsite.php
webmaster.yandex.com/addurl.xml
exactseek.com/add.html
fybersearch.com/service/add-url.php
secretsearchenginelabs.com/add-url.php
ghetosearch.com/add-url.php
submissionwebdirectory.com/submit.php
viesearch.com/submit
a1webdirectory.org/submit.php
search.sonicrun.com/freelisting
theredtree.com/submit.php
intelseek.com/add_url_form.asp
infotiger.com/addurl.html
onemilliondirectory.com/submit.php

1.   ImTalk - 2500 backlinks: imtalk.org/cmps_index.php?pageid=IMT-Website-Submitter2.
2.   300+ backlinks:  backlinkgenerator.net
3.    Get 320+ backlinks: webmasterdeck.com/tools/wsbacklinker/
4.    Get 100+ backlinks: marketingblogonline.com/autobacklinks/
5.   Check onpage website  Woorank.com

Dưới đây là danh sách các forum pr cao cho các bạn

PageRank: 6
forums.oracle.com/forums
forums.gentoo.org/
forum.skype.com
bbpress.org/forums/
forums.metacafe.com/
sitepoint.com/forums/
w3seo.org/
forums.feedburner.com/
forums.delphiforums.com
forums.amd.com/
guru-forum.net
kinder.univie.ac.at/forum
forum.whatismyip.com
forums.foruminternet.org
forums.phpbb-fr.com
forums.searchenginewatch.com
careerbuilderforums.com
iggsoftware.com/forums
forums.yourkit.com
antionline.com
forum.wordpress-deutschland.org
sb.xrea.com
forums.omnigroup.com
antionline.com
forums.allaboutjazz.com
sends.hqu.edu.cn/bbs
portugal-info.net/forum
boards.core77.com
city-data.com/forum
ozzu.com
forum.uni-hannover.de
chinalanguage.com/forums
textkit.com/greek-latin-forum
forums.naseej.com
ubuntuforums.org
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech