Ký gởi quý khách hàng,


Siêu Tốc Việt xin gởi tới quý khách hàng khuyến mãi tết 2019 như sau:

1. Đối với dịch vụ hosting khi đăng ký hoặc gia hạn được khuyến mãi như sau:
- Khi đăng ký/ gia hạn 1 năm
+ Gói 2 tặng thêm 3 tháng sử dụng
+ Gói 3 tặng thêm 6 tháng sử dụng
+ Gói 4 tặng thêm 6 tháng sử dụng

- Khi gia hạn/ gia hạn 2 năm
+ Gói 1 tặng thêm 3 tháng sử dụng
+ Gói 2 tặng thêm 6 tháng sử dụng
+ Gói 3 tặng thêm 9 tháng sử dụng
+ Gói 4 tặng thêm 9 tháng sử dụng

2. Đối với dịch vụ reseller hosting khi đăng ký hoặc gia hạn được khuyến mãi như sau:

- Khi đăng ký/ gia hạn 1 năm
+ Gói 3 tặng thêm 3 tháng sử dụng
+ Gói 4 tặng thêm 3 tháng sử dụng

- Khi đăng ký/ gia hạn 2 năm
+ Gói 1 tặng thêm 3 tháng sử dụng
+ Gói 2 tặng thêm 6 tháng sử dụng
+ Gói 3 tặng thêm 9 tháng sử dụng
+ Gói 4 tặng thêm 9 tháng sử dụng

Khuyến mãi áp dụng trước tết theo số lượng

Tham gia khuyến mãi gởi về mail info@sieutocviet.com số năm đăng ký/ gia hạn STV tạo hóa đơn thanh toán.

 


Rated: 2.9/5 - (29 phiếu)
2019-01-24
2018-04-20