Hướng dẫn trỏ DNS tên miền cho blogspot

Hướng dẫn trỏ DNS tên miền cho blogspot
Bước 1 trỏ tên miền về : ns5.sieutocviet.comns6.sieutocviet.com

Bước 2 Tiến hành đăng ký 1 tài khoản DNS tại http://quanly.sieutocviet.com/dns/register.php
(Nếu khách hàng mua tên miền tại sieutocviet.com thì sẽ có tài khoản tại http://quanly.sieutocviet.com)

Sau đó đăng nhập như trên hình
Bước 3 tiến hành thêm các record như hình bên dưới

Record A:
 

Lưu ý: giá trị g556ntlwdkvw gv-dyopirrq73pinw.dv.googlehosted.com.

A (trỏ tên miền về địa chỉ IP)
     
     
     
     
CNAME (trỏ tên miền về 1 tên miền khác)
     
     

 
CSKH 24/7
028.66828299
Kỹ thuật
0968592399
Tư vấn
0919383299
Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech