Hướng dẫn tạo hosting reseller directadmin

Hướng dẫn tạo hosting reseller directadmin
Bước 1: Login vào tài khoản reseller directadmin gởi trong Email dưới dạng : http://dia_chi_ip:2222

Bước 2: Click vào Add Package tạo gói cho Hosting như hình dưới:Bước 3: Nhập thông tin gói muốn tạo:Bước 4: Bấm vào Home và Click vào Add New User để tạo hosting với gói vừa tạo
Bước 5: Nhập thông tin quản lý cho hostingBấm Sumit và xong


Đăng nhập hosting vừa tạo bằng : http://dia_chi_ip:2222 với username và pass vừa tạo.
CSKH 24/7
028.66828299
Kỹ thuật
0968592399
Tư vấn
0919383299
Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech