Để thuận tiện cho viện cài đặt cấu hình trên hosting windows đối với khách hàng sử dụng code asp.net chúng tôi xin mô tả qua toàn bộ các bước để cấu hình website chạy trên máy chủ windows của sieutocviet. sau khi quý khách hàng đã rỏ tên miền về hosting chúng tôi sẽ đăng nhập với thông tin quản lý dịch vụ được gởi về email quý khách dưới dạng:
http://115.84.182.60:8880

hướng dẫn sử dụng plesk 1

hướng dẫn sử dụng plesk 2

hướng dẫn sử dụng plesk 3

hướng dẫn sử dụng plesk 4

hướng dẫn sử dụng plesk 5

hướng dẫn sử dụng plesk 6

hướng dẫn sử dụng plesk 7

hướng dẫn sử dụng plesk 8
 


Rated: 2.1/5 - (14 phiếu)
2019-06-27
2018-04-20