Bước 1: Đăng nhập quản lý hosting Directadmin dưới dạng : http://ip.xx.xxx.xx:2222

Bước 2: Upload file lên hosting vào phần File manager như hình




Rồi click vào tiếp ---> Domains ---> tên miền bạn --> public_html










Giờ upload file .zip code web bạn tại đây để giải nén cho nhanh






Bước 3: Tạo mysql






sử dụng directadmin
cách sử dụng directadmin
hướng dẫn sử dụng directadmin
hướng dẫn directadmin
hướng dẫn sử dụng directadmin
hướng dẫn tạo subdomain trên directadmin
hướng dẫn cài đặt direct admin
hướng dẫn add domain directadmin
hướng dẫn upload website lên host directadmin
hướng dẫn trỏ domain về host directadmin Ngày đăng: