Hướng dẫn sử dụng email tên miền riêng doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng email tên miền riêng doanh nghiệp
Hướng dẫn sử dụng và tạo tài khoản email doanh nghiệp sau khi mua tại SIEUTOCVIET. Ví dụ bạn mua tên miền cho email doanh nghiệp của bạn là tenmiencongty.com.


Bước 1: Cấu hình DNS email, bạn trỏ 2 record với giá trị như sau:
Host       Type        Value
mail         A           103.57.209.20
@            MX         mail.tenmiencongty.com
@            TXT        v=spf1 include:_mx.sieutocviet.top ~all
Bước 2: Bạn đăng nhập vào tài khoản tạo, quản lý email tại mail.tenmiencongty.com:9955Giao diện sau khi đăng nhập vào tài khoản quản trị và tạo emailBước 3: Sử dụng email tại địa chỉ mail.domaincongty.com
Xem bảng giá email doanh nghiệp tại đây: https://sieutocviet.com/email-hosting/

 
CSKH 24/7
028.66828299
Kỹ thuật
0968592399
Tư vấn
0919383299
Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech