Mặc định hệ thống hosting Linux (Cpanel) , khi quý khách đang sở hữu 1 tên miền tiếng việt (tên miền có dấu), khi thực hiện thêm vào addon , hoặc alias sẽ báo "That is not a valid domain" . Do mặc định hệ thống Cpanel không được lập trình để nhận dạng tên miền có dấu


Để khắc phục vấn đề này, rất đơn giản, quý khách chỉ cần chuyển tên miền có dấu sang bảng mã ASCII
Quý khách truy cập đường dẫn sau http://www.idnconverter.se/

Nhập tên miền có dấu vào khung nhập liệu, tiếp đó ấn "Convert " để chuyển sang mã ASCII Rated: 2.9/5 - (9 phiếu)
2019-06-27
2018-10-28