Hosting là gì

Web hosting là gì? Là dịch vụ lưu trữ website là một dịch vụ lưu trữ một hoặc nhiều trang web trên một máy chủ kết nối Internet có IP tĩnh.

Gọi điện
SMS
 Tech
 Sales