Joomla hosting tại SIEUTOCVIET luôn đầy đủ thư viện và đầy đủ phiên bản PHP5.x - PHP7.x và có thể chạy được cho tất cả phiên bản Joomla 1.6, Joomla 2.5, Joomla 3.x
Dễ dàng cài đặt Joomla trên hosting của SIEUTOCVIET. Phần cứng SSD tăng tốc độ truy xuất, máy chủ được tối ưu hóa để Joomla đạt được hiệu suất sao nhất.
 

JOOMLA 1

Chỉ với 14.000đ Mỗi tháng

 • 500 MB SSD.
 • KGH Bandwidth.
 • Miễn phí SSL
 • 1 Domain.
 • Directadmin.
 • PHP5.x/7.x.
 • Mysql, FTP, Email, Park Domain, Sub Domain KGH.
 • CPU: 0,75 vCPU
 • RAM: 768MB
ĐẶT MUA

JOOMLA 2

Chỉ với 25.000đ Mỗi tháng

 • 1GB SSD.
 • KGH Bandwidth.
 • Miễn phí SSL
 • 2 Domain.
 • Directadmin.
 • PHP5.x/7.x.
 • Mysql, FTP, Email, Park Domain, Sub Domain KGH.
 • CPU: 1 vCPU
 • RAM: 1560MB
ĐẶT MUA

JOOMLA 3

Chỉ với 45.000đ Mỗi tháng

 • 2G SSD.
 • KGH Bandwidth.
 • Miễn phí SSL
 • 3 Domain.
 • Directadmin.
 • PHP5.x/7.x.
 • Mysql, FTP, Email, Park Domain, Sub Domain KGH.
 • CPU: 1.5 vCPU
 • RAM: 2048MB
ĐẶT MUA

JOOMLA 4

Chỉ với 80.000đ Mỗi tháng

 • 4GB SSD.
 • KGH Bandwidth.
 • Miễn phí SSL
 • 4 Domain.
 • Directadmin.
 • PHP5.x/7.x.
 • Mysql, FTP, Email, Park Domain, Sub Domain KGH.
 • CPU: 2.5 vCPU
 • RAM: 2560MB
ĐẶT MUA
Phổ biến

JOOMLA 5

DOANH NGHIỆP VỪA

Chỉ với 130.000đ Mỗi tháng

 • 6GB SSD.
 • KGH Bandwidth.
 • Miễn phí SSL
 • 6 Domain.
 • Directadmin.
 • PHP5.x/7.x.
 • Mysql, FTP, Email, Park Domain, Sub Domain KGH.
 • CPU: 3.5 vCPU
 • RAM: 3072MB
 • MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP FAST SUPPORT LV2
ĐẶT MUA
VIP

JOOMLA 6

DOANH NGHIỆP LỚN

Chỉ với 220.000đ Mỗi tháng

 • 9GB SSD.
 • KGH Bandwidth.
 • Miễn phí SSL
 • 8 Domain.
 • Directadmin.
 • PHP5.x/7.x.
 • Mysql, FTP, Email, Park Domain, Sub Domain KGH.
 • CPU: 4 vCPU
 • RAM: 4086MB
 • MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP FAST SUPPORT LV3
ĐẶT MUA
SUPER VIP

Hosting tăng tốc độ tải trang cho Joomla gấp 30 lần

Việc sử dụng cơ chế PHP-PFM, nginx, Mariadb Memcached cùng việc cấu hình mở rộng giới hạn PHP, kernel để Joomla đạt được tốc độ tải trang cao nhất.

Dễ dàng cài đặt với Joomla hosting

SIEUTOCVIET sử dụng Directadmin/ cPanel/ Plesk là những control thông dụng nhất cho người lập trình, vì vậy việc cài đặt Joomla cực kỳ dễ dàng.


Rated: 3.0/5 - (2 phiếu)
2019-07-06
2019-07-04