Google analytics traffic lưu lượng truy cập

Phân tích google analytics, số phiên trong google analytics là gì, các chỉ số google analytics, organic search trong google analytics, thống kê google analytics
Phân tích google analytics, số phiên trong google analytics là gì, các chỉ số google analytics, organic search trong google analytics, thống kê google analytics.

Google Analytics là gì

Google Analytics là là cụ cụ đo lường phân tích truy cập miễn phí của Google phát triển cho seo nó sẽ thống kê tất cả các yếu tố tương tác và nguồn dẫn truy cập trực tuyến trên website bạn.

Các chỉ số trong Google Analytics có ý nghĩa gì?
 

A. Direct Traffic: Lưu lượng truy cập trực tiếp vào website.
B. Referral Traffic:  Lưu lượng truy cập gián tiếp thông qua backlink (liên kết)  trở từ website khác tới website bạn.
C. Organic Search Traffic: Lưu lượng tìm kiếm cơ bản, lưu lượng tìm kiếm tự nhiên.
D. Paid Search Traffic: Lưu lượng truy cập thông qua tìm kiếm trả phí (Google Adwords)
E. Bounce Rate: Tỉ lệ rời khởi website ngay sau khi vào trang đầu tiên, nó chấm điểm chất lượng bài viết của bạn.
F. Pages/visit : Số trang/truy cập tỷ lệ với bố cục trang và khả năng thu hút điều hướng khách truy cập của site đến các trang khác.
G. Avg time on site : Thời gian truy cập trên site tỷ lệ thuận với chất lượng bài viết và tỷ lệ nghịch với Bounce Rate
H. New visit : Lưu lượng truy cập mới
 
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech