Cấu hình cài đặt CloudFlare cho hosting chống DDOS

Cấu hình cài đặt CloudFlare cho hosting chống DDOS
Cloudflare là loại hình DNS trung gian, giúp điều phối lưu lượng truy cập giữa server và các client qua lớp bảo vệ CloudFlare.

Cloudflare là gì?

Hay nói một cách dễ hiểu thì thay vì truy cập trực tiếp vào website bạn thông qua server phân giải tên miền DNS (Domain Name Server) thì bạn sẽ thông qua máy chủ phân giải domain của CloudFlare. Các truy cập sẽ phải đi qua máy chủ của CloudFlare để lọc kết nối website thay vì truy cập trực tiếp.

Hướng dẫn đăng kí tài khoản Cloudflare


Để đăng ký các bạn truy cập vào https://www.cloudflare.com/a/sign-up sau đó đăng nhập và Add website

Hạn chế tấn công DDOS cho website

Hướng dẫn các bạn cách để chuyển hướng tên miền của mình sang dns Cloudflare nhằm giảm tấn công từ chối dịch vụ (DDOS).
Dịch vụ Cloudflare gồm 2 gói có phí và miễn phí, chúng ta sẽ cấu hình gói miễn phí dưới đâySau khi chuyển xong DNS về DNS của CloudFlare thì bạn vào phần Update DNS trên CloudFlare để cập nhật

CloudFlare sẽ tự động sao chép những record A,CNAME,MX... cũ của bạn, và bạn có thể thêm các giá trị record mà bạn muốn cho website của mình.Cấu hình Security Level

Tại mục Firewall, bạn bấm vào Security Level. Tại đây cấu hình mặc định là Medium, bạn chọn vào và chuyển thành I’m Under Attack!.


CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech