Chuỗi kết nối với database trong hosting Windows

Chuỗi kết nối với database trong hosting Windows

Khi kết nối với database SQL SERVER thường khách hàng sẽ thắc mắc.

Để khai báo kết nối database cho hosting trong thiết kế website bạn khai báo với cấu trúc như sau. Bạn thay các tham số cho phù hợp với tham số hosting của bạn.

Đối với MSSQL 2012

Data Source=./MSSQLSERVER2012;Initial Catalog=name_db;User ID=user_db;Password=password_db;Pooling=true;Min Pool Size=5;Max Pool Size=100;Connect Timeout=60;Đối với MSSQL 2016

Data Source=./MSSQLSERVER2016;Initial Catalog=name_db;User ID=user_db;Password=password_db;Pooling=true;Min Pool Size=5;Max Pool Size=100;Connect Timeout=60;


Chuỗi Remote thông qua sql studio management
+ Đối với MSSQL 2012
116.193.76.179

+ Đối với MSSQL 2016
116.193.76.179, 1434Chú ý các chữ bôi đỏ để thay đổi cho hợp với website của bạn.

Trong đó

name_db là tên database của bạn

user_db là tên User của database

password_db là mật khẩu của user database

CSKH 24/7
028.66828299
Kỹ thuật
0968592399
Tư vấn
0919383299
Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech