Đăng nhập vào Directadmin sau đó chọn Domain SetupBấm chọn vào tên miền cần thay đổi PHP versionSau đó chọn PHP version mong muốnRated: 3.0/5 - (2 phiếu)