Đăng nhập vào Directadmin sau đó chọn Domain SetupBấm chọn vào tên miền cần thay đổi PHP versionSau đó chọn PHP version mong muốnRated: 2.6/5 - (9 phiếu)

2018-11-05