Chọn phiên bản php version cho directadmin

Chọn phiên bản php version cho directadmin
Đăng nhập vào Directadmin sau đó chọn Domain SetupBấm chọn vào tên miền cần thay đổi PHP versionSau đó chọn PHP version mong muốn

Chọn phiên bản php version cho directadmin


Rated: 9.9/5 - (14 phiếu)
2019-06-27
2018-11-05

Gọi điện
SMS
 Sales
 Tech