Đăng nhập vào Directadmin sau đó chọn Domain SetupBấm chọn vào tên miền cần thay đổi PHP versionSau đó chọn PHP version mong muốnRated: 2.6/5 - (11 phiếu)
2019-06-27
2018-11-05