CloudFlare là một máy chủ proxy trung gian mỗi lượt truy cập đều phải xử lý thông qua CloudFlare trước khi đến máy chủ hosting. CloudFlare như một tường lửa chống spam, giúp phát hiện mã độc, các truy cập bất hợp pháp và chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

Để đăng ký các bạn truy cập vào https://www.cloudflare.com/a/sign-up sau đó đăng nhập và Add website
Sau đó đăng nhập vào quản lý tên miền và trỏ DNS về cặp DNS của CloudFlare yêu cầu.Sau khi chuyển xong DNS về DNS của CloudFlare thì bạn vào phần Update DNS trên CloudFlare để cập nhậtCloudFlare sẽ tự động sao chép những record A,CNAME,MX... cũ của bạn, và bạn có thể thêm các giá trị record mà bạn muốn cho website của mình.Rated: 2.2/5 - (14 phiếu)
2019-06-27
2018-04-20