Cài đặt install kloxomr7

Cài đặt install kloxomr7

Bước 1 : login SSH với root

Bước 2:
yum update -y

Bước 3: cài đặt 1 số gói cần thiết
yum install yum-utils yum-priorities vim-minimal subversion curl zip unzip -y
yum install telnet wget -y

Bước 4: vô hiệu hóa selinux
echo 'SELINUX=disabled' > /etc/selinux/config

Bước 5: cài đặt và cập nhật mratwork
cd /tmp
rm -f mratwork*
wget https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/raw/rpms/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm --no-check-certificate
rpm -ivh mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm
cd /
yum clean all
yum update mratwork-* -y


Bước 6:
yum install kloxomr7 -y

Bước 7:
sh /script/upcp
 

 
Tags:cai dat kloxo bi loi , cai dat kloxo cho vps , cai dat kloxo centos , cài đặt kloxo centos , cai dat kloxo cho vps linux , cài đặt kloxo cho linux , cài đặt kloxo trên centos , cai dat kloxo tren centos 6 , hướng dẫn cài đặt kloxo trên centos , huong dan cai dat kloxo tren centos , cách cài đặt kloxo cho vps , cai dat dns kloxo , huong dan cai dat kloxo , hướng dẫn cài đặt kloxo trên centos , huong dan cai dat kloxo tren centos , hướng dẫn cài đặt kloxo trên vps , huong dan cai dat kloxo vps linux , hướng dẫn cài đặt kloxo trên linux 64 bit , huong dan cai dat kloxo , hướng dẫn cài đặt kloxo trên centos , huong dan cai dat kloxo tren centos , hướng dẫn cài đặt kloxo trên vps , huong dan cai dat kloxo vps linux , hướng dẫn cài đặt kloxo trên linux 64 bit , loi khi cai dat kloxo , cài đặt kloxo cho linux , cai dat kloxo cho vps linux , huong dan cai dat kloxo vps linux , hướng dẫn cài đặt kloxo trên linux 64 bit , loi khi cai dat kloxo , cai dat kloxo bi loi , cai dat kloxo tren centos , cài đặt kloxo trên centos , cai dat kloxo tren centos 6 , huong dan cai dat kloxo tren centos , hướng dẫn cài đặt kloxo trên vps , cai dat kloxo tren ubuntu , cài đặt kloxo trên vps ubuntu , hướng dẫn cài đặt kloxo trên linux 64 bit , cai dat kloxo tren ubuntu , cai dat kloxo cho vps , cai dat kloxo cho vps linux , hướng dẫn cài đặt kloxo trên vps , cài đặt kloxo trên vps ubuntu , huong dan cai dat kloxo vps linux , cách cài đặt kloxo cho vps
Cập nhật lần cuối ngày 21/01/2016
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech