Cài đặt install cpanel trên vps centos

Cài đặt install cpanel trên vps centos
Cài đặt các gói của centos
# yum install selinux coreutils binutils make dialog gcc gcc-* glib*
# yum install libexi* libjpe* libpng* gifl* freetype curl curl-* xmlrpc
Cập nhật kernel
# yum upgrade kernel*
# yum update

Cài đặt cpanel
# cd /home
# wget -N http://httpupdate.cpanel.net/latest
# sh latest

Cập nhật bản quyền cho cpanel
 
# /usr/local/cpanel/cpkeyclt

 
CSKH 24/7
(028)66 82 82 99
Kỹ thuật 247
0968 592 399

Tư vấn 1
0939 861 299
Tư vấn 2
0919 383 299
Gọi
 Sales
 Sales
 Tech