Vào google search với các từ khóa sau ví du :

site:edu.vn inurl:diendan
site:edu.vn inurl:forum
site:edu.vn inurl:raovat
site:gov.vn inurl:forum
site:gov.vn inurl:raovat

Chúc các bạn thành công ! Ngày đăng: